Computerles voor vrouwen en manen

Het behalen van de certificaat is een sterk staaltje van de kracht van allochtone moeders en van de samenleving tussen de diverse wijkorganisaties. Stichting Al Mawadda vormt voor hen een laagdrempelige locatie . Er zijn 8 computers aanwezijg. Computerwijk van eigenwijks zorg voor de cursus. Stichting Al Mawadda beoogt de digitale zelfredzaamheid bij kwetsbare burgers te vergroten en het degibetizme tegen te gaan.

Type werkzaamheiden: informatie over verschilende cursussen:

Dubbelklik: is een laagdrempelige programma voor beginners op de computer.

Dubbelklik Plus: is een verdieping van de cursus en gaat verder met word.

Dubbelklik XL: tijdens de cursus dubbelklik XL bepaald cursist en de docent samen welke vaardigheiden ze verder willen ontwikkelen.

Naailes

Ook een heel belangrijk activiteit die onze stichting organiseerd. Vrouwen kunnen zelstandig een kans creeren en participeren.

Inloop

Dat is de oorspronkelijke eerste activiteit van stichting Al Mawadda in begin jaren negentig. Een ontmoetingsaangelegenheid waarbij de leden van de achterban met elkaar in gespreek kunnen raken, ideeen kunnen opdoen.

Thema organiseren

Stichting Akmawadda organiseert steeds thema's die actueel en gevoelijg zijn.