Stichting Sociaal Cultureel Centrum

AL Mawadda

Stichting AL Mawadda is een vrijwilliger organisatie in het stadsdeel Nieuw west, die zich bezig houdt met de activiteiten voor mannen, vrouwen en kinderen.

Voor de stichtring gaat het om de eigen verantwoordelijkheid en inbreng van de bewoners. In de Marokkaanse gemeenschap is ondersteuning hierbij hard nodig.

Marokkaanse buurtvaders genieten nog steeds van bekendheid van het project buurtvaders. Het project heeft in brede kring de aandacht getrokken en zelfs in de Europees verband erkenning gekregen met de toekenning van de European Crime Preventie Award.

In andere buurten en wijken van de stad ontstaan gelijksoortige initiatieven. Reden genoeg voor het kennisnetwerk Amsterdam om het project onder de loep te nemen.