Doelstelling

Het doel van Al Mawadda is het vergroten van de leefbaarheid van Amsterdam Nieuw-West door het bevorderen van de participatie en integratie van bewoners. Werkwijze Al Mawadda wil deze doelstelling realiseren door het organiseren van tal van activiteiten voor diverse doelgroepen. Voorbeelden hiervan zijn computerlessen en huiswerkbegeleiding voor kinderen, naailessen en koffieochtenden voor vrouwen en taallessen voor mannen. Daarnaast organiseert Al Mawadda wekelijks themabijeenkomsten over actuele en relevante onderwerpen zoals opvoeding, huiselijk geweld, verslaving en politiek. Doelgroep.

Al Mawadda richt zich in het bijzonder op de bewoners van Marokkaanse afkomst uit Amsterdam Nieuw-West. Dat betekent niet dat anderen niet welkom zijn. Iedereen die zich kan vinden in de doelstelling van Al Mawadda is van harte welkom. Achtergrond Stichting Al Mawadda is opgericht in 1994 en wordt sindsdien volledig gerund door een team van enthousiaste vrijwilligers. Al Mawadda betekent vriendschap en deze vriendschap is de basis is van alle ons activiteiten.